Theo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, đến hết tháng 4/2008, khối lượng các công việc thi công tại nút giao thông Kim Liên đã được nhà thầu hoàn thành 40%. Hiện, Ban đang chỉ đạo Nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị khẩn trương thi công để thông xe dự án này trước Tết Nguyên đán năm 2008.