Theo một nghiên cứu mới của Comscore, Google vẫn dẫn đầu thị trường tìm kiếm châu Á với 39,1% tính tới tháng 4/2008.