Trong cuốn băng mới được công bố ngày hôm nay (18/4), Phó tướng Al-Qaida Ayman al-Zawahri đã tuyên bố, 5 năm Mỹ tham gia cuộc chiến ở Iraq chỉ toàn là thất bại và rằng Tổng thống Bush sẽ buộc phải chuyển giao vấn đề này lại cho người kế nhiệm.