Những đám khói đen dày đặc từ việc đốt nương rẫy ở Argentina đã phủ kín thủ đô Buenos Aires và khu vực lân cận trong nhiều ngày nay, gây ra tình trạng hỗn loạn ở các khu vực này.