(NDH) Trong khi Nghị định về việc nghiêm cấm mọi loại hình quảng cáo sữa bột cho trẻ dưới 24 tháng tuổi có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nhóm sản phẩm này trên thị trường nói chung, nhưng VCSC cho rằng tác động đối với VNM sẽ không đáng kể.

Để khuyến khích việc dùng sữa mẹ và giảm giá sữa bán lẻ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 21/2006/NĐ-CP quản lý các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở xuống. Một trong các sửa đổi là việc nghiêm cấm mọi loại hình quảng cáo sữa bột cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, so với mức 12 tháng tuổi như nghị định trước.

Trong khi Nghị định có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nhóm sản phẩm này trên thị trường nói chung, CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng tác động đối với CTCP Sữa Việt Nam(mã VNM - HOSE) sẽ không đáng kể do tuy VNM không công bố doanh thu từ các sản phẩm này, số liệu của Euromonitor cho thấy sữa bột cho trẻ trên 6 tháng tuổi chiếm khoảng 19% tổng doanh thu từ sữa bột tại Việt Nam. Nếu giả định con số này cũng phù hợp với VNM, và với ước tính sữa bột đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của VNM, thì sữa cho trẻ trên 6 tháng tuổi sẽ đóng góp chưa đến 4% tổng doanh thu của công ty.

Bên cạnh đó, VNM cho biết công ty đã ngừng quảng cáo sữa bột cho trẻ dưới 24 tháng tuổi cách đây một vài năm. Vì vậy, Nghị định này sẽ không đòi hỏi công ty phải đưa ra nhiều thay đổi.

Bình Minh - NDH