8 tháng đầu năm 2010, VNG đạt 34,3 tỷ đồng doanh thu và 3,64 tỷ đồng LNST.

Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010. Theo đó, tính riêng tháng 8/2010, VNG đạt 5,35 tỷ đồng doanh thu, tăng tăng 310 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009. LNST tháng 8/2010 là 586 triệu đồng, tăng nhanh so với khoản lỗ 970 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2010, VNG đạt 34,3 tỷ đồng doanh thu và 3,64 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2009, doanh thu đã giảm nhẹ 2 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận đã tăng mạnh so với mức lỗ 4,17 tỷ đồng. H.V.T VNG