Ông Thái Bá Cẩn, bố ruột bà Thái Thị Thùy Trang - Thành viên Ban kiểm soát Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đã mua 1,000 cp vào ngày 26/08.

Tài liệu đính kèm:
20140827---VNE---KQ-GD-CP-cua-NLQ-Thai-Ba-Can.pdf

HOSE