Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố thông báo số 111/TB-HĐQT ngày 16/03/2011 của CTCP Giám định Vinacontrol về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. (Chi tiết tại văn bản đính kèm) Tài liệu đính kèm: VNC: Thông báo tổ chức ĐHCĐ năm 2011