Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng tình hình thế giới đang có nhiều biến đổi, các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng đòi hỏi tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực liên quan.