Nhận lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và các vấn đề của cộng đồng Pháp ngữ CH Trung Phi Dieudonne Kombo Yaya đã sang thăm chính thức nước ta từ 7 - 15.11.. Cơn khủng hoảng sữa nhiễm melamine xuất phát từ Trung Quốc đã lan ra phạm vi toàn cầu. Hàng loạt quốc gia đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đối phó.