Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh công đoàn Việt Nam luôn muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với người lao động và công đoàn Nga.