Ngày 5/12, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm gia cầm ở người cho biết trong 4 tháng qua, kể từ ngày 3/8, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới cúm A/H5N1 ở người.