Trong hai ngày 13-14/11, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Hội đồng Thương mại Liên bang và Bộ Thương mại Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự phát triển của thương mại điện tử trong APEC: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ”.