Cũng trong chiều 24-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp lãnh đạo Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Thượng viện là thượng nghị sĩ Harry Reid và Mitch McConnell cùng một số thượng nghị sĩ thuộc các ủy ban chủ chốt của Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.