Ngày 31/3, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 3 (GMS 3) ở thủ đô Viêng Chăn của Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài tham luận về nhiều nội dung quan trọng của hợp tác GMS.