Giám đốc Trung tâm quan trắc và thông tin môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Dương Tùng khẳng định Việt Nam đang đối mặt với hầu hết các vấn đề về môi trường được nêu ra trong báo cáo về triển vọng môi trường toàn cầu do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam công bố.