Hanoinet - Standard & Poor cho rằng hiện nay, vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều được hạn chế trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, điều đó sẽ giúp Việt Nam ngăn được vốn nước ngoài rút khỏi Việt Nam với quy mô lớn và cũng tránh được những tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán