Theo nghiên cứu của Liên minh Phần mềm doanh nghiệp BSA, trong năm 2007, Việt Nam đã chi hơn 34 triệu USD để mua bản quyền các loại phần mềm.