Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/12/2015 đến 22/1/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP chứng khoán IB (mã VIX - HNX) đã đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu CTCP DAP - VINACHEM (mã DDV - UPCoM) để giảm tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/12/2015 đến 22/1/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, VIX đang nắm giữ hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,58% vốn của DDV.

Trước đó, CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS - HOSE) đã đăng ký mua hơn 13,88 triệu cổ phiếu của CTCP DAP - VINACHEM (mã DDV - UPCoM) để tăng số lượng sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/12 đến 15/1/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước khi giao dịch được thực hiện, QBS đang nắm giữ hơn 21,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% vốn của DDV.

Bình An