(Stox.vn)-CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 25/01/2011 thông qua kết quả kinh doanh đã kiểm toán trong quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, riêng trong quý 4/2010 VIT đạt được 126 tỷ đồng doanh thu, nâng mức doanh thu lũy kế cả năm lên 445,17 tỷ đồng, bằng 104,1% kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong kỳ là 10,1 tỷ đồng và con số lũy kế cả năm cũng ghi nhận mức lãi 21,2 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Trong đó, riêng nhà máy Viglacera Thái Bình đạt 1,5 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 11 và tháng 12/2010. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 15,9 tỷ đồng. Bước sang năm 2011, VIT đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với 635,6 tỷ đồng doanh thu và 36 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong đó, riêng trong quý 1/2011, hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 119,6 tỷ đồng và lỗ 950 triệu đồng. VIT cho biết, công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận âm là do trong quý này, nhà máy Viglacera Tiên Sơn và Viglacera Thái Bình dừng sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nên ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất các tháng. Ngoài ra, trong thời gian này, VIT sẽ triển khai thực hiện đầu tư bổ sung máy mài Nano, máy mài vát cạnh, xe cấp liệu cho máy ép số 1 tại nhà máy Viglacera Tiên Sơn… Được biết, VIT dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 14/02 và sẽ tổ chức đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2011 đến 22/03/2011. Theo đó, Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông về tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt là 14%, thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011. V.Nguyễn HNX