Theo Quyết định 3452-UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án hỗ trợ khôi phục nguồn gen và phát triển giống vịt bầu Quỳ giai đoạn 2015-2017, quy mô 6.000 con với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Từ năm 2015-2016, huyện Quỳ Châu đã thực hiện tốt, hiệu quả trong việc xây dựng mô hình. Hiện, các ngành chức năng đang tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm đặc sản này.

» 'Chăn nuôi sinh thái', thu lãi 300 triệu/ năm

Vit bau Quy tim kiem dau ra on dinh - Anh 1

Vit bau Quy tim kiem dau ra on dinh - Anh 2

Vịt bầu Quỳ Châu có chất lượng thịt săn, thơm ngon được thị trường ưa chuộng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện, mỗi năm thực hiện hàng trăm mô hình nuôi vịt bầu với quy mô nhỏ và vừa được hỗ trợ từ các chính sách 135, 30a, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế trong xây dựng NTM.

Năm 2016 triển khai chăn nuôi 5.200 con với 6 hộ dân tham gia với số tiền thực hiện 372 triệu đồng nhưng đến nay mới chỉ xuất bán được 1.700 con. Việc xây dựng mô hình được triển khai tốt, hiệu quả nhưng để tìm đầu ra ổn định lâu dài thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo việc triển khai tốt dự án, UBND huyện đang phối hợp với các sở Sở NN&PTNT, KHCN và các doanh nghiệp hỗ trợ xúc tiến, quảng bá đối với sản phẩm đặc sản vịt bầu Quỳ Châu, đảm bảo sản phẩm chăn nuôi theo hướng hàng hóa được tiêu thụ hết, giúp đồng bào giảm nghèo bền vững.

Bé Vinh

(Đài Quỳ Châu)