Ngày 20-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc với Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản – Vissan về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).