Hanoinet - Tìm kiếm lý lịch trích ngang của giới văn nghệ sỹ có nhiều trường hợp bước vào thế giới nghệ thuật theo truyền thống gia đình. Vì một lý do nào đó, họ bước tiếp chặng đường đầy vinh quang nhưng cũng lắm nhọc nhằn của cha mẹ.