Hưởng ứng chương trình “chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo cùng sự đồng tình, ủng hộ tích cực của nhân dân, diện mạo nông thôn mới (NTM) huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc dần khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Vinh Tuong, Vinh Phuc: Thao go kho khan cho cac xa hoan thanh xay dung nong thon moi - Anh 1

Diện mạo NTM đang hiện hữu từng ngày trên quê hương Vĩnh Tường.

Về Vĩnh Tường những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi đua lao động sản xuất, sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Vĩnh Tường quyết tâm đưa 7 xã đăng ký về đích NTM năm 2016 sẽ “cán đích” NTM vào cuối năm 2016.

Theo kế hoạch, năm 2016, Vĩnh Tường phấn đấu sẽ có thêm 7 xã về đích NTM gồm các xã: Yên Bình, Phú Đa, An Tường, Việt Xuân, Vĩnh Thịnh, Phú Thịnh, Đại Đồng. Tính đến thời điểm này, về cơ bản, các xã này đã đạt 11 tiêu chí trở lên. Trong đó 11 tiêu chí cả 07 xã đều đạt là: Quy hoạch, điện, bưu điện, nhà ở, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyện, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, quá trình triển khai các tiêu chí còn lại ở các xã gặp không ít khó khăn. Qua rà soát cho thấy, tiến độ thi công các công trình phục vụ cho việc hoàn thành NTM của các xã còn chậm như: Đường giao thông nội đồng ở xã Phú Đa, trung tâm thể thao ở các xã: Việt Xuân, Vĩnh Thịnh, Yên Bình, Đại Đồng… đến nay mới xong hạng mục san nền, kè móng, đang bắt đầu triển khai xây dựng các hạng mục tiếp theo. Thực tế cho thấy chủ yếu các địa phương còn vướng mắc trong khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng của một số công trình (chậm hoàn thiện về dự toán, thiết kế, thủ tục giải phóng mặt bằng); nguồn kinh phí phục vụ xây dựng các công trình khá lớn, trong khi các xã còn gặp nhiều khó khăn về huy động vốn...

Để các xã đăng ký về đích NTM năm 2016 hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, UBND huyện Vĩnh Tường đã yêu cầu các xã từ nay đến cuối năm tập trung chỉ đạo quyết liệt thi công các công trình có khối lượng công việc nhiều như: Trung tâm thể thao, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến xây dựng các công trình để hoàn thành xong trước tháng 12/2016. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban liên quan đến các tiêu chí chưa hoàn thành thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các công trình của các xã, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công công trình để đảm bảo các xã đăng ký về đích NTM năm 2016 đúng kế hoạch.

Vinh Tuong, Vinh Phuc: Thao go kho khan cho cac xa hoan thanh xay dung nong thon moi - Anh 2

Giao thông nội đồng tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc được cứng hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Tin rằng, với những giải pháp đồng bộ đó, 7 xã của huyện sẽ về đích NTM năm 2016 đúng tiến độ, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Trang Lê