Ngày 20/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6 cho ý kiến vào báo cáo tình hình đầu tư công, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

Vinh Phuc: Thu ngan sach 6 thang dat tren 14.000 ty dong - Anh 1

Thu ngân sách đạt trên 14.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.074 tỷ đồng, đạt 54% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa đạt 12.606 tỷ đồng, tăng 17%; thu hải quan đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2015. Nhân tố chính giúp tăng thu ngân sách trong nửa đầu năm là do sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và phát triển, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, các đơn vị dự toán, các cấp, các ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước.

Theo Sở Tài chính, tình hình thu ngân sách của Vĩnh Phúc năm 2016 tiếp tục có nhiều điểm sáng. Cụ thể, tổng thu ngân sách ước đạt 25.983 tỷ đồng; chi ngân sách ước đạt 23.914 tỷ đồng, đảm bảo nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán.

Giải ngân cho đầu tư công chậm

Báo cáo tình hình đầu tư công do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cho thấy, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng cơ bản có nhiều thay đổi về quan điểm đầu tư so với các năm trước khi triển khai đồng bộ các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu. Vốn huy động cho đầu tư công đạt khá; công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư được thực hiện theo hướng tập trung, ưu tiên cho trả nợ, công trình trọng điểm và các nhiệm vụ trọng tâm. Từ ngày 01/01/2016-10/6/2016, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đã thẩm định, trình UBND tỉnh 89 dự án, với tổng mức đầu tư 2.013 tỷ đồng; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 114 dự án, 154 gói thầu, với tổng trị giá 2.564 tỷ đồng; cấp huyện thẩm định chủ trương đầu tư 52 dự án, với tổng mức đầu tư 299 tỷ đồng. Công tác giải ngân vốn đầu tư chậm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân 2.168 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng, bằng 33,5% kế hoạch và bằng 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Đỗ Đình Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; thủ tục đầu tư xây dựng kéo dài từ bước lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bảo vệ tài chính - dự toán, thẩm định, phê duyệt thiết kế đến bước lựa chọn nhà thầu thi công. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, một số ngành, lĩnh vực có cơ cấu vốn đầu tư lớn nhưng chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, được Chính phủ cho phép kéo dài thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư đến ngày 31/3/2016 nên còn một lượng vốn đầu tư để lại phân khai sau.

Đánh giá về tình hình đầu tư công, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc các Luật mới, nhất là Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh có cơ chế quản lý đầu tư mới, nhất là về cải cách hành chính trong đầu tư công. Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; nghiên cứu để có cơ chế phân cấp quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, ngành. Chấn chỉnh công tác tư vấn, thẩm định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế tình trạng chồng chéo ở cấp sở, ngành. Tiếp tục rà soát lại tất cả các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, tập trung giải quyết dứt điểm xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tất cả các huyện, thành, thị, nhất là huyện Tam Đảo, thị xã Phúc Yên tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ sớm kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thành lập Ban hoặc tổ chỉ đạo, đôn đốc triển khai, thực Luật Đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Phúc Yên và thành phố Vĩnh Yên tiếp tục nghiên cứu cơ chế đầu tư để thu hút các nhà đầu tư lớn vào triển khai, xây dựng một số các công trình, dự án theo hình thức xã hội hóa,...

Nhật Nguyên