Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã Tam Quan (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại địa phương.

Vinh Phuc: Tam Quan no luc dat xa nong thon moi - Anh 1

Hệ thống đường giao thông nông thôn tại xã Tam Quan đã được cứng hóa giúp nhân dân trên địa bàn đi lại, giao lưu buôn bán với các địa phương khác được thuân tiện hơn.

Đến nay, Tam Quan đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM và phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Từ một xã có xuất phát điểm xây dựng NTM thấp, Tam Quan xác định cần tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài, huy động tối đa nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong đó, tập trung vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, huyện; tăng cường các biện pháp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên phải xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững. Vì vậy, ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, Tam Quan đã huy động tốt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân; phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm, tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát. Nhận thức được lợi ích từ chương trình xây dựng NTM mang lại, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến gần 5.300m² đất, gần 2.000 ngày công và hơn 1 tỷ đồng cho chương trình.

Cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, xã còn chú trọng công tác đào tạo nghề, vận động nông dân chuyển đổi mùa vụ, cây trồng, đưa các giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 8,74% (theo chuẩn nghèo mới), thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/ năm.

Vinh Phuc: Tam Quan no luc dat xa nong thon moi - Anh 2

Trung tâm văn hóa xã đang được triển khai xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành được 80% và dự kiến đưa vào hoạt động trong quý III năm 2017. Sau khi công trình được đưa và hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, chính trị, tinh thần, hoạt động thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn.

Ông Phùng Quang Đạt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ nay đến cuối năm 2017, Tam Quan sẽ đặt quyết tâm hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là: trường học, cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Để sớm hoàn thành được mục tiêu và các tiêu chí còn lại, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã xác định rõ việc làm cụ thể và lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí; nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng nông nghiệp, dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2017 thì Tam Quan vẫn còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh sự nỗ lực của địa phương thì rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, bởi những tiêu chí còn lại cần phải có nguồn kinh phí đầu tư lớn.

Con đường đến đích xã đạt chuẩn NTM của Tam Quan không còn xa. Tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, Tam Quan sẽ phấn đấu “về đích” trong thời gian sớm nhất.

Trang Lê