Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi tiếp người dân thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vấn đề đất đai tại địa phương.

Vinh Phuc: Som dua du an Cum cong nghiep lang nghe Thanh Lang vao hoat dong - Anh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiếp người dân thị trấn Thanh Lãng.

Ngay sau khi bắt đầu buổi làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị đại diện các hộ dân thị trấn Thanh Lãng và các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến và cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến dự án Cụm công nghiệp, làng nghề Thanh Lãng.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 về việc thu hồi và giao đất cho UBND huyện Bình Xuyên triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) có diện tích là 92.388,4m2 của 206 hộ dân tại xứ đồng rau xanh, xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 85.006,6m2 và 7.361,8m2 đất phi nông nghiệp. Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng được thành lập theo Đề án quy hoạch cụm công nghiệp – làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Với mục tiêu chuyển các hộ dân làng nghề ở trong dân cư thị trấn ra mở rộng sản xuất kinh doanh không làm ảnh hưởng đến môi trường và an sinh xã hội của người dân.

Theo báo cáo và ý kiến của đại diện các hộ dân và các ngành chức năng tại cuộc tiếp công dân, các đại biểu đều cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án phát sinh một số vấn đề như: cấp bìa đỏ trùng lên bìa đỏ đất nông nghiệp; người dân không biết rõ Quyết định thu hồi số 2790 của UBND tỉnh, do đó không đồng ý với việc bồi thường giải phóng mặt bằng đã thực hiện; việc điều chỉnh quy hoạch, đấu giá sử dụng 50 ô đất không đúng thẩm quyền; văn bản trả lời của nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Lãng không đúng chủ trương đầu tư, quyết định thu hồi gây cho người dân hiểu lầm chủ trương của tỉnh; tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo, việc dự án bỏ không từ 2005 đến nay gây lãng phí đất của nhân dân,..

Vinh Phuc: Som dua du an Cum cong nghiep lang nghe Thanh Lang vao hoat dong - Anh 2

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc sớm hoàn thiện dự án Cụm làng nghề Thanh Lãng.

Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng khi triển khai dự án gặp những khó khăn, vướng mắc chủ yếu do thủ tục không đồng bộ và xảy ra những sai sót về thủ tục hành chính, không có tư lợi cá nhân, không có dấu hiệu tiêu cực của cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng thừa nhận những sai sót đó nằm ngoài ý muốn. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ yêu cầu các ngành chức năng, các cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân; sớm triển khai hoàn thiện dự án Cụm làng nghề Thanh Lãng; xem xét, tạo điều kiện cho các hộ dân có đất bị thu hồi được thuê một phần đất trong dự án làm dịch vụ trưng bày, bán sản phẩm của làng nghề;...

Kết luận buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan, ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ sai phạm, khuyết điểm đến đâu xem xét mức độ hình thức kỷ luật đến đó, chưa đến mức kỷ luật thì rút kinh nghiệm, nếu sai thì xin lỗi người dân; Khắc phục bằng được những tồn tại, sớm đưa cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng đi vào hoạt động trong năm 2016, xem xét thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của người dân; Tổ chức họp dân công khai, minh bạch kết luận tiếp công dân ngày 3/11/2016; Tập trung vốn đầu tư hạ tầng cho cụm công nghiệp, không được điều chỉnh mục đích sử dụng của cụm công nghiệp; Tỉnh Vĩnh Phúc cần vận dụng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho người dân thuê thêm diện tích để làm dịch vụ trưng bày, bán sản phẩm của làng nghề,... sớm ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển làng nghề cho người dân.

Văn Nhất