Để được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) thì huyện Lập Thạch đã đăng ký thêm 5 xã hoàn thành NTM gồm có: Xuân Lôi, Tiên Lữ, Ngọc Mỹ, Đồng Ích, Liên Hòa và cố gắng có thêm 6 xã hoàn thành chương trình NTM đến hết năm 2016.

Vinh Phuc: Lap Thach phan dau ve dich nong thon moi - Anh 1

Nhân dân xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) làm đường giao thông nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lập Thạch, hiện nay, các xã đăng ký về đích NTM năm 2016 đang dồn sức, đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí. Theo đó, tính đến hết tháng 9, các xã Ngọc Mỹ, Xuân Lôi đã đạt 14/19; Tiên Lữ đạt 15/19 và Đồng Ích đạt 13/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, giao thông (5 xã), trường học (3 xã), y tế (2 xã), và tiêu chí chợ (4 xã). Trong đó, các tiêu chí giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa là 3 tiêu chí khó khăn nhất. Cụ thể, để hoàn thành tiêu chí giao thông, cả 5 xã cần cứng hóa được 31,7 km đường trục xã, liên xã; 27,1 km đường trục chính nội đồng; riêng Xuân Lôi cần hoàn thành 5,05 km đường trục thôn. Đến cuối tháng 9, Lập Thạch đã giải ngân vốn xây dựng đường giao thông nội đồng cho 5 xã. Riêng xã Tiên Lữ đã đổ đá được 3km đường trục xã, liên xã, đổ bê tông 2km đường trục chính nội đồng; xã Đồng Ích triển khai làm nền và mở rộng được 2km trục đường liên xã, cứng hóa 4km đường trục chính nội đồng; xã Ngọc Mỹ đã thi công phần nền đường được 4,4km đường trục xã, liên xã, đổ bê tông 1,2km và đang triển khai làm nền đường 4km trục chính nội đồng. Đối với tiêu chí môi trường, đến hết tháng 9, xã Tiên Lữ đang triển khai xây dựng các hạng mục của 2 nghĩa trang; xã Đồng Ích 1 nghĩa trang đã xây dựng xong, đang tiếp tục triển khai xây dựng 6 nghĩa trang còn lại; xã Xuân Lôi đang tiến hành xây dựng 4 nghĩa trang nhân dân. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 2 xã Xuân Lôi và Tiên Lữ đã hoàn thiện các thủ tục đất đai, đền bù GPMB trung tâm văn hóa; trung tâm văn hóa xã tại 2 xã Ngọc Mỹ, Liên Hòa đã triển khai xây dựng… Các tiêu chí còn lại cũng đang tích cực được triển khai hoàn thiện.

Trong công tác xây dựng NTM thì huyện Lập Thạch cũng gặp những khó khăn,khó khăn lớn nhất là nguồn vốn đối ứng. Trung bình mỗi một xã, muốn hoàn thành chương trình xây dựng NTM ít nhất phải có 14 -15 tỷ đồng vốn đối ứng trong xây dựng các hạng mục như giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân vận động, chợ… Đây là con số không hề nhỏ đối với các xã thuộc huyện miền núi Lập Thạch. Nhất là khi người dân chủ yếu hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp, việc huy động vốn từ trong dân để xây dựng các hạng mục còn hạn chế. Thêm vào đó, nguồn thu ngân sách của các xã đăng ký về đích năm 2016 còn hạn chế, tiền xây dựng NTM phụ thuộc vào đấu giá đất.

Để vượt qua những khó khăn,huyện Lập thạch chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ đạo các phòng ban liên quan tích cực giúp đỡ các xã hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng… đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong các tầng lớp nhân dân về yêu cầu và nội dung xây dựng NTM hiện nay.

Trang Lê