Năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ cho 257 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với mức vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ.

Vinh Phuc: Ho tro 257 ho ngheo vay von xay dung moi hoac sua chua nha o - Anh 1

Nhiều hộ nghèo tại Vĩnh Phúc được hỗ trợ vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2016 thì tỉnh sẽ hỗ trợ cho 257 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, với mức vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ sáu, mức trả nợ tối thiểu bằng 10% tổng số vốn vay.

Thông qua việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi sẽ giúp các hộ nghèo có đủ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở, tạo ra bước đột phá giúp hộ nghèo trên địa bàn ổn định cuộc sống. Điều này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Trang Lê