Ngày 24/10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016.

Vinh Phuc: Dien tap khu vuc phong thu tinh nam 2016 - Anh 1

Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng - Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”, nội dung cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; Giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung diễn tập tham quan gồm: Tiểu đoàn bộ binh chiến đấu tiến công địch lâm thời phòng ngự và thực binh chống khủng bố, giải thoát con tin.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận và thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; làm rõ vận hành cơ chế trong xử trí tình huống về quốc phòng của hệ thống chính trị địa phương, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong khu vực phòng thủ khi có tình huống. Đây cũng là dịp để bồi đưỡng, củng cố nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ cho đội ngũ cán bộ, cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền. Từ nhiều tháng qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng với lực lượng vũ trang tỉnh, huyện Bình Xuyên và xã Quất Lưu đã tập trung nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng theo yêu cầu.

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 24/10 đến 11h30 ngày 25/10. Trong ngày 24/10, chương trình diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 3 cấp gồm các nội dung: Hội nghị vận hành cơ chế gồm Hội nghị Ban Thường vụ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến; kỳ họp HĐND bất thường ra nghị quyết về chủ trương, biện pháp hoạt động kinh tế xã hội chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; phổ biến kế hoạch di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền vào căn cứ chiến đấu; luyện tập thực binh xử lý tình huống A2; thực binh di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền vào căn cứ chiến đấu (giả định)…

Sáng 25/10, chương trình diễn tập tiếp tục với các nội dung: Hội nghị xử trí tình huống tiến công địch đổ bộ đường không, dẹp bạo loạn; tham quan thực binh bắn chiến đấu và bế mạc diễn tập.

Nhật Nguyên