Tại nhiều địa phương, trong đó có Vĩnh Phúc, hệ thống đê kè trọng yếu đang bị xâm lấn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không có giải pháp xử lý triệt để.

Vinh Phuc: Bai vat lieu xay dung xam lan hanh lang bao ve de - Anh 1