Sáng 5/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng 170 Trưởng ban Công tác Mặt trận, giai đoạn 2013 - 2016 đại diện cho 847 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong tỉnh về dự.

Vinh Long: Tuyen duong Truong ban Cong tac Mat tran tieu bieu - Anh 1

Trao Bằng khen cho các Trưởng ban Công tác Mặt trận có thành tích tiêu biểu.

Những năm qua, các Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã tổ chức và phối hợp vận động các tầng lớp nhân tham gia tốt các phong trào yêu nước và các cuộc vận động của mặt trận phát động.

Tiêu biểu là cuộc vận động ngày vì người nghèo, trong 3 năm các khu dân cư đã vận động hơn 23,7 tỷ đồng xây dựng hơn 1.800 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thực hiện an sinh xã hội trên 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các Trưởng ban Công tác Mặt trận còn tham gia hòa giải hơn 3.200 vụ mâu thuẩn trong nhân dân, đồng thời có nhiều cách làm hay trong vận động nhân dân thực hiện mô hình đèn trước ngỏ, mỏ trong nhà, trồng cây xanh làm hàng rào, cổng an ninh nhân dân góp phần tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Dịp này UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 170 Trưởng ban Công tác Mặt trận đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận ấp, khóm giai đoạn 2013-2016..

Tuấn Quang