Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016.

Vinh Hoan sap chi 92,3 ty dong tam ung co tuc dot 2 nam 2016 - Anh 1

Cụ thể, VHC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/11/2016 và ngày thanh toán là 01/12/2016.

Như vậy, VHC sẽ chi 92,3 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016. Trước đó, VHC này đã chi hơn 138 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần 1 với tỷ lệ 15% vào giữa tháng 6/2016.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016, VHC đang nắm tổng cộng 756 tỷ đồng giá trị tài sản thanh khoản bằng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, công ty này đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và vượt 31% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016. Cụ thể, VHC đạt 5.560 tỷ đồng doanh thu , tăng 19%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 457 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng ngày chốt quyền nói trên, VHC cũng sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi điều lệ và người đại diện theo pháp luật của công ty.