Ông Ngô Hùng - Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết: ngày 14.4, Tổ chức Newopenworld đã tạm thời loại vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách bầu chọn các kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Nguyên nhân được xác định là một số trang web của VN đã vi phạm bản quyền của tổ chức trên như sử dụng logo New7wonders; sử dụng hình ảnh và sao chép nội dung của website http://www.New7wonders.com vào mục đích thương mại mà chưa được sự đồng ý của họ.