(CAO) Tính đến ngày 18-1, trong danh sách bảng xếp hạng với hơn 200 kỳ quan, danh thắng của thế giới được đề cử và giới thiệu, vịnh Hạ Long của Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 9.