(CAO) Đó là thông tin do bà Tia B. Viering - Giám đốc Truyền thông của New Open World đưa ra được công bố tại hội nghị ngày 15-9 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP Hạ Long, hưởng...