Vịnh Hạ Long là một tuyệt tác thiên nhiên đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về cảnh quan năm 1994 và Di sản Địa chất địa mạo năm 2000; được New Open World (NOW) đề cử bình chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới.