Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu của huyện Vĩnh Cửu tại Gói thầu số 01 (thiết bị): Đầu tư trang thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2015 - 2020.

Vinh Cuu, Dong Nai: Phat hien sai pham trong hoat dong dau thau - Anh 1

Chưa đủ năng lực đánh giá hồ sơ mời thầu

Theo kết luận thanh tra, Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Quang Luân (Cty Quang Luân) là đơn vị được chọn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đã thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, trong 3 thành viên thuộc Tổ chuyên gia không có thành viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Cty Cổ phần (CP) Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát là đơn vị chỉ định thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo danh sách Tổ thẩm định do đơn vị lập cũng không có thành viên nào có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu.

Đáng chú ý, chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện việc đăng thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ngày 30/5/2016, mở thầu ngày 16/6/2016, ngày 4/7/2016 Cty Quang Luân có báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, nhưng đến ngày 14/7/2016 đơn vị mới đăng tải.

Cty Quang Luân đăng tải thông tin mời thầu trước ngày UBND huyện Vĩnh Cửu duyệt kế hoạch đấu thầu, trước khi chủ đầu tư duyệt hồ sơ mời thầu và trước khi ký hợp đồng tư vấn với chủ đầu tư. Cụ thể, thông tin mời thầu được Cty Quang Luân đăng tin vào ngày 27/5/2016, trong khi ngày 30/5/2016 kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt và hồ sơ mời thầu được chủ đầu tư duyệt ngày 31/5/2016.

Ngày 30/5/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Cty Quang Luân ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu. Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hồ sơ mời thầu nhưng hồ sơ mời thầu có các tiêu chuẩn đánh giá không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu. Hồ sơ mời thầu quy định đối với các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu có một số nội dung chưa phù hợp với Thông tư 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như tiêu chuẩn lịch sử không hoàn thành hợp đồng, tiêu chuẩn kết quả hoạt động tài chính…

Đối với tiêu chuẩn về nguồn lực tài chính cho gói thầu, yêu cầu nhà thầu phải chứng minh có khả năng thanh khoản cao để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu này với giá trị 1,2 tỷ đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu là hoàn toàn không phù hợp với quy định của Thông tư 05.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, gói thầu số 01 liên quan đến đầu tư trang thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia (10 phòng máy tính + 2 phòng học bộ môn) không phải là những hàng hóa đặc thù nên Cty Quang Luân không thể đưa tiêu chuẩn này vào hồ sơ mời thầu để buộc các nhà thầu thực hiện.

Bên cạnh đó, về cách thức yêu cầu nhà thầu chứng minh về nguồn lực tài chính cho gói thầu mà Cty Quang Luân đưa ra trong hồ sơ mời thầu là hoàn toàn không hợp lý.

Tạm giữ nguồn vốn sai quy định

Kết luận thanh tra nêu rõ: Đơn vị tư vấn đấu thầu là Cty Quang Luân không có căn cứ nào để yêu cầu các nhà thầu dự thầu phải chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị một khoản tiền mặt lớn (1,2 tỷ đồng) để được tham dự thầu, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu và cũng không có cơ sở bảo đảm cho số tiền này của các nhà thầu sẽ được hoàn trả lại cho nhà thầu đúng thời hạn.

Để đảm bảo hoạt động đấu thầu đạt kết quả tốt và tuân thủ các quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc tổ chức hoạt động đấu thầu tại gói thầu số 01.

Đồng thời, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu tại huyện Vĩnh Cửu. Khi lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu phải lựa chọn các đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm để bảo đảm việc lập hồ sơ mời thầu đúng quy định và phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu; thành lập các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đánh giá có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu được duyệt.

Chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo khi phê duyệt hồ sơ mời thầu phải lưu ý đến các tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu; tuân thủ việc tổ chức đăng tải thông tin đấu thầu phải đúng quy trình, đăng thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đúng thời gian quy định

Cảnh Nhật