Một trái tim ngừng đập

Bao dòng lệ tuôn rơi
Người vì dân vì nước
Sống nhân nghĩa trọn đời

Bác xa nghề dạy học
Bởi hai cuộc chiến tranh
Đánh tan giặc Pháp, Mỹ
Cho đất nước thanh bình

Trở về với cuộc sống
Bác không phút nghỉ ngơi
Gửi bao điều tâm huyết
Thăm đồng bào khắp nơi

Một chiều thu nắng đẹp
Bác về với tổ tiên
Gặp lại Hồ Chủ tịch
Cụ Các Mác, Lê Nin

Với tấm lòng thành kính
Con gửi nén tâm hương
Bác yên lòng an nghỉ
Chúng con tiếp chặng đường.

TS Hoàng Gia Trang