Có 10 tấn nhãn quả tươi trong vùng trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP của xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên được xuất bán cho Cty Vineco.

Cty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp Vineco (thành viên tập đoàn Vingroup) đang tổ chức thu mua nhãn quả tươi trong vùng trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, để tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Có 10 tấn nhãn quả tươi của 33 hộ dân thuộc vùng sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP được thu mua với giá 31 nghìn đồng/kg. Đây là số sản phẩm đầu tiên trong vùng trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP của xã Hồng Nam, được xuất bán cho Cty Vineco.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 2 vùng sản xuất nhãn xuất khẩu theo quy trình VietGAP với diện tích hơn 30 ha, gồm 175 hộ tham gia tại các xã Hàm Tử (Khoái Châu), Hồng Nam (thành phố Hưng Yên); trong đó có hơn 20 ha đã được cơ quan chuyên ngành của Bộ NN-PTNT cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2015.

Theo người dân xã Hồng Nam, so với nhãn thâm canh theo cách truyền thống, mỗi ha nhãn sản xuất theo quy trình VietGAP chi phí lao động giảm hơn 4 triệu đồng, năng suất quả tươi cao hơn 1 tấn, theo đó cho thu lãi tăng hơn từ 50 đến 60 triệu đồng/ha.