Với chuyên môn của mình, rõ ràng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng hoàn toàn có thể tách biệt Arsen hữu cơ và Arsen vô cơ cũng như tác hại của mỗi loại song đơn vị này lại đưa ra một khái niệm chung chung làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới tâm lý của người tiêu dùng, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nước mắm trên thị trường. Liên quan đến vấn đề này, báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với luật sư Nguyễn Thế Truyền để làm rõ hơn về những khía cạnh pháp lý trước những công bố của VINASTAS.