Thông tin về kết quả kiểm tra hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) được Bộ Công Thương công bố ngày 8/11.

Vinastas co sai sot trong vu cong bo khao sat nuoc mam - Anh 1

Theo Bộ Công Thương, việc khảo sát nước mắm của Vinastas là không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch. Cụ thể, mặc dù là hoạt động nhân danh Vinastas nhưng khi thực hiện không xây dựng Đề án, Kế hoạch khảo sát rõ ràng.

Hoạt động khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài, vì vậy không đảm bảo tính độc lập như quy định tại Điều 28, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng . Ngoài ra, về thông tin liên quan đến khảo sát nước mắm, toàn bộ nội dung thông tin do Vinatas cung cấp và việc Vinastas đồng nhất khái niệm Arsen nêu tại Quy chuẩn Việt Nam với "thạch tín", một chất cực độc, đồng thời khẳng định "95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định" là không đúng, không có cơ sở khoa học và gây nhầm lẫn, hoang mang cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, bài "Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn " trên trang web của Vinastas hôm 18/10/2016 có nội dung không chính xác, không có căn cứ khoa học và pháp lý, gây hoảng loạn và bức xúc trong xã hội.