Vinastas đã chính thức hủy toàn bộ thông tin công bố cách đây 2 tháng về chất lượng nước mắm trên website của mình.

Vinastas cai chinh thong tin ket qua khao sat nuoc mam - Anh 1

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ( Vinastas ) vừa thừa nhận đã sai khi đồng nhất khái niệm Asen với thạch tín và xin hủy toàn bộ thông tin công bố cách đây 2 tháng về chất lượng nước mắm.

Thông tin này cũng đã được Vinastas đưa trên website của mình. Cùng với việc cải chính, Vinastas tiếp tục gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm, các hội nước mắm, các cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan.