Việc Vinashin dừng và giãn tiến độ một số dự án được xem là giải pháp mà tập đoàn kinh tế này phải áp dụng nhằm giải quyết vấn nạn đầu tư dàn trải.