(VH)- Công ty Dịch vụ viễn thông GPC VinaPhone vừa chính thức đưa thiết bị HLR thế hệ mới vào sử dụng.

Thiết bị mới với công nghệ tiên tiến đã tăng tài nguyên tổng dung lượng lên thêm 30 triệu thuê bao, cùng lúc có thể đưa 15 triệu thuê bao vào hoạt động, trong đó 13,5 triệu thuê bao 2G và 1,5 triệu thuê bao 2G/3G. Được biết hiện nay, số lượng thuê bao của VinaPhone đã đạt hơn 20 triệu. Thiết bị công nghệ mới hướng tới 3G và 4G, có dung lượng 30 triệu thuê bao sẽ đủ đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao trong nhiều năm. Quốc Hùng Thiết bị mới với công nghệ tiên tiến đã tăng tài nguyên tổng dung lượng lên thêm 30 triệu thuê bao, cùng lúc có thể đưa 15 triệu thuê bao vào hoạt động, trong đó 13,5 triệu thuê bao 2G và 1,5 triệu thuê bao 2G/3G. Được biết hiện nay, số lượng thuê bao của VinaPhone đã đạt hơn 20 triệu. Thiết bị công nghệ mới hướng tới 3G và 4G, có dung lượng 30 triệu thuê bao sẽ đủ đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao trong nhiều năm.