(CL)- Cước lưu lượng vượt mức chỉ còn 50%; Tăng 17 – 66% lưu lượng miễn phí truy cập Mobile Internet 3G.Miễn phí truy cập http://tiin.vn và http://tinngan.vn

Từ tháng 4/2012, Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) áp dụng hàng loạt chính sách mới dành cho dịch vụ Mobile Internet 3G. Theo đó, phần lớn các gói cước của dịch vụ này đều được tăng lưu lượng miễn phí đồng thời giảm tới 50% cước lưu lượng vượt mức.

Với chính sách đột phá này, khách hàng từ nay sẽ được hưởng “lợi ích kép” khi sử dụng dịch vụ Mobile Internet 3G của Viettel. Đây cũng là bước đi tiên phong mạnh mẽ của Viettel Telecom nhằm tạo ra sự bùng nổ cho thị trường 3G trong năm 2012.

Cụ thể, sau khi giảm giá, cước lưu lượng data vượt mức chỉ còn 2,5đ/10KB (giảm 50% so với chính sách cũ), lưu lượng miễn phí từng gói cước cũng tăng thêm từ 17-66%. Đặc biệt, khách hàng được miễn phí đọc tin trên http://tiin.vn và http://tinngan.vn khi sử dụng các gói Mobile Internet 3G của Viettel. Hệ thống các gói cước Mobile Internet cũng được cơ cấu lại với 7 gói (bao gồm 6 gói cũ: MI0, MI10, MI25, MI200, MiMax, MI12, và 1 gói mới MI100). Viettel ngừng cung cấp 2 gói MI50 và MI80. Hệ thống sẽ bảo lưu gói cước cho khách hàng đã đăng ký trước ngày 5/4/2012 cho đến khi khách hàng hủy hoặc hệ thống tự hủy dịch vụ do hết chu kỳ của gói cước.

PV