ICTnews - Từ tháng 07/2011, Công ty Viễn thông Viettel chính thức triển khai tính năng thanh toán cước di động trả sau qua thẻ cào trả trước của Viettel.

Theo đó, để thanh toán cước di động trả sau bằng thẻ cào trả trước, người dùng có thể thực hiện theo các cách sau: - Nhập *199# sau đó bấm phí Gọi và làm theo hướng dẫn. - Hoặc để thanh toán cước trực tiếp: Nhập *199*mã thẻ cào# sau đó bấm phím Gọi. - Hoặc để thanh toán cước cho thuê bao di động trả sau khác: Nhập *199*số điện thoại được thanh toán cước*mã thẻ cào# sau đó bấm phím Gọi. Viettel cho biết, việc triển khai thêm tính năng mới này nhằm giúp khách hàng có thể hoàn toàn chủ động và tiết kiệm được thời gian khi thanh toán cước trả sau. Theo đó, để thanh toán cước di động trả sau bằng thẻ cào trả trước, người dùng có thể thực hiện theo các cách sau: - Nhập *199# sau đó bấm phí Gọi và làm theo hướng dẫn. - Hoặc để thanh toán cước trực tiếp: Nhập *199*mã thẻ cào# sau đó bấm phím Gọi. - Hoặc để thanh toán cước cho thuê bao di động trả sau khác: Nhập *199*số điện thoại được thanh toán cước*mã thẻ cào# sau đó bấm phím Gọi. Viettel cho biết, việc triển khai thêm tính năng mới này nhằm giúp khách hàng có thể hoàn toàn chủ động và tiết kiệm được thời gian khi thanh toán cước trả sau. N.N.K