Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2016 đã kết thúc thành công trong niềm hân hoan và để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng không chỉ giới mộ điệu thủ đô mà còn của nhiều khán giả yêu thời trang trong và ngoài nước. Đặc biệt, một trong ấn tượng đặc biệt của sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế này chính là những giá trị truyền thống Việt được thể hiện thông qua chính thiết kế sân khấu và những bộ sưu tập thăng hoa.

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 1

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 2

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 3

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 4

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 5

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 6

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 7

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 8

BST “Pristine – Tinh khôi” của NTK Phương My

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 9

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 10

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 11

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 12

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 13

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 14

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 15

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 16

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 17

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 18

BST “Dream&Reality” của NTK Devon Nguyễn & Thương hiệu Huddersfield

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 19

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 20

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 21

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 22

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 23

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 24

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 25

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 26

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 27

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 28

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 29

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 30

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 31

BST “Emo In Love” của NTK Xuân Lê

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 32

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 33

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 34

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 35

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 36

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 37

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 38

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 39

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 40

BST “Tôi yêu Việt Nam” của thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp PNJ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 41

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 42

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 43

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 44

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 45

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 46

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 47

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 48

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 49

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 50

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 51

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 52

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 53

Bộ sưu tập “Mộc” của Áo Zài ABC by Đinh Văn Thơ

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 54

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 55

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 56

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 57

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 58

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 59

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 60

BST “Gió mùa về” của NTK Thủy Nguyễn

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 61

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 62

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 63

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 64

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 65

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 66

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 67

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 68

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 69

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 70

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí

Vietnam International Fashion Week Thu Dong 2016 & Top 7 BST Dep chon - Anh 71

BST “Cô gái của kẻ lạ và Tôi ” của NTK Công Trí