Tổng công ty cổ phần hàng không VN (Vietnam Airlines) thông báo ngày 30.11 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán HVN.

Vietnam Airlines se giao dich tren UPCoM trong thang 12 - Anh 1

Từ tháng 1 - 9 Vietnam Airlines đạt lợi nhuận hơn 1.773 tỉ đồng

Việc chốt danh sách cổ đông nhằm lập sổ đăng ký sở hữu chứng khoán và chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Do đó Vietnam Airlines đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các cổ đông kể từ ngày 29.11. Việc giao dịch này sẽ được thực hiện sau khi HVN lên sàn UPCoM.

Vietnam Airlines dự kiến giao dịch chính thức trên UPCoM trong tháng 12 với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là hơn 1,21 tỉ cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng.

Theo báo cáo tài chính đến hết tháng 9.2016, HVN đạt tổng doanh thu hơn 43.401,8 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.773,5 tỉ đồng.

Mai Phương