(VOV) - Theo đó, thuế, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu của kho bạc, Tổng cục Hải quan sẽ được thực hiện tại chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank.

Ngày 27/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Kho bạc nhà nước và Tổng cục Hải quan ký thỏa thuận hợp tác tổ chức thu ngân sách. Việc Ngân hàng Công thương Vietinbank thu thuế thay Hải quan, kho bạc là thực hiện định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và hiện đại hóa theo hướng hải quan điện tử. Hải Phòng sẽ là tỉnh thực hiện thí điểm, sau sẽ nhân rộng ra các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, sang năm 2010, phương thức này sẽ được nghiên cứu mở rộng triển khai trên toàn quốc.Trước đó, sau bốn tháng thí điểm, Vietinbank thu thuế nội địa được 137 tỷ đồng./ Tổng hợp